Skovparkens Børnehus
 

Bedste udnyttelse af Skovparkens ressourcer

Bedste udnyttelse af Skovparkens ressourcer.

 

www.mitnyborgkommune.dk under fanen ”dit barns navn” kan du indberette sygdom, fri og ferie, sådan at vi altid har de nyeste og korrekte oplysninger om dit barn og kan tilpasse personaleressourcerne herefter.

 

Når I som forældre ved Jeres barn er syg eller holder fri, vil det være til stor gavn for vores planlægning af dagen, at I har indberettet det inden kl. 8.00 om morgenen. På den måde ved vi om, det er nødvendigt at tilkalde vikar eller vi selv kan dække dagen.

 

I Nyborg Kommune er der 10 lukkedage over året, hvor I bliver bedt om at skrive i Nembørn om jeres barn har fri eller kommer og i hvilket tidsrum. I den fælles formulering for alle dagtilbud, står der, at hvis I ikke melder til inden en bestemt dato, regner vi med at barnet holder ferie.

 

Når alle forældre er rigtig gode til at melde barnet fri, syg eller ferie, kan vi på bedste vis tilpasse personaleressourcerne, så der kan bruges flest mulige ressourcer, når alle børn er her.

 

To eksempler:

 

I 1 uge i sommerferien havde vi bedt en vikar om at komme en uge, hvor det viste sig at det var helt unødvendigt. Vi havde vikardækket ud fra antal tilmeldte børn i Nembørn. Det kan altid vise sig muligt med ekstra fridage og det skal der også være plads til. Det er rart, at vi får det at vide. Den uge kostede vores budget ca. 4.000,- kr., som kunne have været brugt bedre over vinteren.

 

Et andet eksempel er i uge 7 (vinterferien), hvor der var tilmeldt x antal børn og på trods af vi ved der kommer det færre og tænker det ind, når vi planlægger personalets ferie, kunne flere personaler have holdt fri.

 

Personalet er gode til at være fleksible og bruge af deres afspadsering eller udnytte den ekstra tid til andet arbejde ex. forberedelse og planlægning af aktiviteter med børnene.

 

Hvis alle melder så præcist ind som muligt med hensyn til ferie/fridage/sygdom, kan vi give børnene den bedste hverdag.