Skovparkens Børnehus
 

Forældreopbakning til deres børns dagligdag

På forældremødet i september 2017 var et tema: Hvordan kan I som forældre støtte op om Jeres barns liv i Skovparkens Børnehus?

 

Det er vigtigt for børnenes trivsel i institutionen, at forældre viser interesse for børnenes dagligdag, hvor der er flere faktorer, der kan være med til at gøre en forskel:

 

∙ at børnene har de ting med i institutionen, som de skal have for at hverdagen fungerer bedst muligt og børnene oplever sig som en del af fællesskabet. Det kan være at have en turtaske, skiftetøj, tøj til årstiden, ting børnene skal have med til en pædagogisk aktivitet

∙ at børnene er her til tiden med mindre andet er aftalt (vuggestue kl. 9 + børnehave kl. 9.30)

∙ at forældre er opdateret på, hvad børnene skal plus at børnene kommer hver dag. Forstået på den måde at fridage er ok og alle børn har brug for at holde ferie

∙ at forældre taler med deres børn om hvad de har oplevet i institutionen og viser interesse for det de laver

∙ at børnenes basale behov er dækket – mad, søvn, tryghed osv er dækket hjemmefra

 

Det er vigtigt, der er god kommunikation forældre/forældre og forældre/personale imellem:

 

∙ at forældre har mulighed for at lære andre forældre at kende

∙ at forældre informerer personalet om store og små forandringer i hjemmet og familien

∙ at alle taler positivt og ordentligt til/om hinanden og institutionen plus møde andre med et smil små som store

∙ at undren og problematikker tages op med de involverede ex. personale og bestyrelse

 

Det er vigtigt for børnene, at forældre viser interesse for andre børn/forældre:

 

∙ lave legeaftaler med børnenes venner og nye børn med opfordring fra personalet, som kan fortælle hvem der leger godt sammen lige nu

∙ at forældre er nysgerrige på andre børn også dem som ens barn sjældent leger med

∙ at have forståelse når et barn har brug for ekstra fokus i en periode

∙ at forældre hjælper børn, hvis de ser børn, der har brug for hjælp