Skovparkens Børnehus
 

Folder til forældre

Hvis du som forælder er bekymret for dit barns trivsel, er et vigtigt at, du reagerer på din bekymring.

Det kan gøres ved at henvende sig i barnets institution eller selv tage kontakt til Familiehuset, som har tilbud om gratis åben anonym rådgivning. Familiehuset kan kontaktes på tlf. 6333 6851 eller mail familiehuset@nyborg.dk.

Institutionen kan sammen Jer tage kontakt til andre fagpersoner, hvor der i et samarbejde kan finde ud af, hvad lige netop du og dit barn har brug for. I det tværfaglige møde vil du og dit barns pædagog deltage sammen med ex. en socialrådgiver, psykolog, familiebehandler og sundhedsplejerske. Antallet af deltagere er tilpasset den aktuelle bekymring.

De fagpersoner, der indgår i samarbejdet har tavshedspligt om de oplysninger, som de får kendskab til. De må ikke videregive de oplysninger til andre end dem, der er omfattet af den tilladelse, som du har givet.

I dit barns institution kan du få en folder som beskriver dette samarbejde med flere ord end der er her.

FAMILIESTUE.

En fælles indsats for et bedre familieliv.

Familiestuen er et frivilligt tilbud til børn og forældre i Nyborg Kommune. I familiestuen arbejder vi sammen om at skabe forandringer i jeres familie ved at give jer mulighed for at se på egen handlinger og mønstre.

Arbejdstemaer i familier kan være meget forskellige, det kan være konflikter ved spisning, sovetid, påklædning og/eller vil dit barn hele tiden forhandle din beslutning? Så kunne familiestuen være et oplagt tilbud til dig/jer.

Hvis I vil vide mere kan i spørge institutionen eller tage direkte kontakt til en medarbejder i familiestuen på følgende mail jgs@nyborg.dk.