Skovparkens Børnehus
 

Planetgruppen

I skovparkens Børnehus hedder de kommende skolebørn Planetgruppen og børnene ser frem til den dag, de bliver til Planeter.

Det sidste år børnene går i børnehave, bliver de samlet til aktiviteter, som er tilpasset til at børnene bliver parate til at skifte fra børnehave til skole. Der er et rum i børnehaven, som er indrettet til planetbørnene og det er her de spiser madpakker sammen.

Der bliver arbejdet meget med børnenes sociale kompetencer, personlige udvikling og selvhjulpenhed. Af aktiviteter kan nævnes ture ud af huset, emnearbejder, spille spil, besøge skole/SFO, lære at cykle, være i hallen, snittekursus og meget andet.

Mange af aktiviteterne giver børnene mulighed for at øve sig på at lytte, vente på tur, stå frem foran andre børn, høre efter den voksne, indgå i aktivitet sammen med de andre på et bestemt tidspunkt om at løse samme opgave som den voksne har bestemt.