Skovparkens Børnehus
 

Velkommen til Skovparkens Børnehus

Skovparkens Børnehus er en integreret institution med 12 vuggestue børn og 48 børnehavebørn. Vuggestuen hedder Skyen. Nord og Syd er navnet på de to børnehavestuer. Når børnene nærmer sig skolealderen bliver de kaldt for Planeter.

Vi vægter fællesskabet, så alle børn er sammen i ydertimerne. Børnehavebørnene er på deres gruppe fra kl. 9.30 til 12.00 – resten af deres børnehavedag har de sammen, med rig mulighed for leg og kammerater på tværs af aldre.

 

Åbningstider:     Mandag til torsdag fra kl. 6.00 til kl.16.45

                             Fredag fra kl. 6.00 til kl. 16.30.

 

Telefon:               63337062

                         

 

Lukkedage: Nyborg kommune har 10 lukkedage – På lukkedage er der samlet pasning i en institution. Det går på skift mellem alle institutioner i kommunen.  Årets lukkedatoer kan ses på kommunens- og institutionens hjemmeside. Fra- og tilmelding sker på NemBørn. Der følger ikke automatisk personale med fra egen institution.

Grundstenen i Skovparken.

Institutionens overordnede retningslinjer er beskrevet i Dagtilbudspolitikken og Kvalitet i Dagtilbud. Interesserede forældre kan læse begge retningslinjer på kommunens hjemmeside.

Vores pædagogiske arbejde med jeres barn tager udgangspunkt i institutionens værdigrundlag og med den anerkende tilgang til barnet og forældrene.

Vores personalesamarbejde bygger på tillid og retfærdighed - anerkendelse og respekt.

 

Vi lægger vægt på en god og åben forældrekontakt så kom endelig og spørg, hvis I er i tvivl om noget. Sig det til os, hvis der er noget vi har overset. Eller hvis I har ønsker, måske kan det lade sig gøre at få jeres ønske indlagt i hverdagen. Sidst men ikke mindst, giv os respons på vores arbejde og projekter.

Vi har en forældrebestyrelse, der vælges og arbejder ud fra vores styrelsesvedtægter. Forældre der gå ind  i bestyrelsen skal være interesserede  og deltage i møderne. Alle grupper må meget gerne være repræsenteret i bestyrelsen.

 

Forældreintra.

www.MitNyborgKommune  er vores elektroniske platform hvor I vil modtage billeder, dagbøger og opslag. (se folder )

1 måned før I starter i institutionen kan I logge på med NemId, udfylde kartotekskort – VIGTIGT – og følge med i hvad der sker i jeres kommende gruppe og i huset. Når I er startet vil al kommunikation foregå på forældreintra, eks. tilmelding til ferie, orientering om sygdom og fridag – samtaler og møder  - nyhedsbreve og dagbøger. Vi forventer at I bruger intra og følger med i jeres barns dagligdag.

På ”Kom og gå” skærmene skal I hver morgen tjekke jeres barn ind og skrive det rigtige tidspunkt for hvornår I henter igen. Barnet skal ligeledes tjekkes ud om eftermiddagen. Jeres registrering af barnet er vores overblik over børn i huset og vores evakueringsliste i tilfælde af brand.

Gensidige forventninger til vores kommende samarbejde.

Når I starter i huset vil vi sammen afstemme vores forventninger til hinanden. Årligt vil der også være en forældresamtale, hvor vi kan samle op på vores gensidige forventninger.

Ferie er vigtigt for jeres barn, derfor forventer vi at barnet holder 3 ugers sommerferie, gerne ferie på lukkedag og samlet 5 ugers ferie på et år.

I skal følge med i jeres barns dagligdag, gerne deltage i forældremøder, forældresamtaler og øvrige arrangementer.

Institutionen er barnets arbejde, så barnet skal komme frisk og udhvilet og er jeres barn syg, afleveres det ikke i institutionen.

Dialogen om jeres barns trivsel er vigtig, så fortæl os hvis der er særlige hensyn der gør, at vi skal give jeres barn en særlig opmærksomhed en dag. Når I henter jeres barn vil vi fortælle jer, hvordan dagen er gået.

 

Praktiske ting der letter hverdagen for jeres barn og personalet er: skiftetøj i kassen eller tasken, tøj til årstiderne og vejrskifte i løbet af dagen, navn på barnets madkasse og eftermiddagsmad, navn i tøjet, sko, støvler, huer og vanter.

 

Alle forældre opfordres til at deltage i barnets dagligdag.

Vi har mange aktiviteter i åbningstiden, hvor I som forældre kan komme med jeres barn i institution.

Vi håber I kommer til:

Det store Julearrangement (første fredag i december) samt til afslutning af emner i gruppen eller huset.

Forældresamtaler i middagsstunden og forældremøder om aftenen.

Forældrekaffen arrangeret af bestyrelsen.

Holder I barnets fødselsdag i institutionen, er I også inviteret med.

I er også meget velkommen på en almindelig dag og som ekstra hænder på en tur.

 

Kostpolitik.

Institutionens kostpolitik er underlagt de kommunale retningslinjer for førskoleområdet. (se kommunens hjemmeside)

Vores målsætning er:

Alle børn spiser på samme tid og i mindre grupper sammen med en voksen. Der lægges vægt på bordskik, rolig samtale og historieoplæsning. Forældrene er ansvarlig for deres barns madpakke og eftermiddagsmad (brød og frugt). Bestyrelse og personale henstiller til at der ikke er slik, mælkesnitter og danoner i madpakken. Forældre må frit bestemme menuen til barnets fødselsdag. Boller og bundsviger er ok, men må gerne erstattes af en frokost til gruppen. Slikposer ses helst ikke. Der serveres vand til frokost og barnet kan i løbet af dagen drikke vand af deres medbragte krus.

Vi serverer morgenmad fra kl. 6.00 til kl. 7.15 i alrummet – vi har rugbrød (kan ristes) med marmelade og/eller ost. Der er havregryn og havregrød med lidt kanelsukker, samt mælk at drikke. Barnet må ikke selv medbringe morgenmadsprodukter.