Skovparkens Børnehus
 

Børn og Motorik

De fleste børn er heldigvis glade, fulde af krudt og altid igang.

Der er dog en del børn med motoriske problemer, ikke i voldsom grad, men alligevel nok til ikke at være med i forreste række,når de løber, klatre, gynger og leger.

Hvis et barn har motoriske problemer, så det ikke kan følge med kammeraterne, går det også ud over barnets sociale liv.

I Skovparkens Børnehave bliver alle børn tjekket motoriske på balance, krydsbevægelse og hovedløft.

Alle forældre får gennemgået resultatet for deres barn.

Til morgenmotion - som er en daglig aktivitet - er der motorisk træning, vi leger lege, hvor børnene triller, gynger og drejer rundt. Det er sjove lege, som børnene ofte fortsætter med at lege efter træningen.

Hvis der viser sig større problemer end lege/træningen kan rette op på. Søger vi, i samarbejde med barnets forældre, hjælp hos kommunens ergo og fysioterapeuter.

Det er vigtigt for os, at se på barnet med så mange vinkler som muligt. Hvis vi opdager problemer, er det selvfølgelig vores opgave, i samarbejde med forældrene, at gøre noget ved dem.

I efteråret 2017 starter et samarbejde med sundhedsplejen, hvor I forældre får tilbud om motorisk screening af jeres børn, når børnene er ca. 3½ år. Det foregår i børnehaven i en lille gruppe af børn på 4-5 børn sammen med en pædagog fra børnehaven. Hvis I takker ja er der samme dag som barnet er screenet mulighed for en snak med sundhedsplejersken, hvor der snakkes om barnets motorik og sundhed ex. søvn, vægt og sut.